Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Okulumuzda rehberlik hizmetleri pazartesi,salı ve çarşamba günleri Cihan YÜKSEL tarafından yürütülmektedir.

01.05.2013 1202

Amacımız: Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

İlkelerimiz:

  • Gizlilik
  • Gönüllülük
  • Süreklilik
  • Kişi haklarına saygı
  • Güven
  • Bireyin Özerkliği
  • İşbirliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinde aşağıda sıralanan hizmetler verilmektedir.

A. Öğrenciye yönelik çalışmalar

Oryantasyon: Yeni başlayan öğrencilere yönelik tanıtım ve uyum çalışmaları; Okula yeni gelen öğrencilerin öncelikle okulu ve çevresini ne kadar tanıdıkları belirlendikten sonra öğrenciler okul içi birimler (kütüphane, kantin, yönetim, atölyeler, rehberlik servisi vb...) ve okul çevresindeki kurum ve kuruluşlardan (spor salonları, sağlık kuruluşları, çevredeki kütüphaneler, kültür ve sanat hizmeti veren tesisler vb.) nasıl yararlanacakları konusunda bilgilendirilir.

Öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.(Öğrenci ve velisi ile görüşme, ev ziyaretleri, öğrenci tanıma fişi, otobiyografi, problem tarama listesi, göz taraması, akademik benlik kavramı ölçeği...)

Bireysel Görüşme: Ders başarısı, aile ile arkadaşlarıyla öğretmenleriyle kişisel problemlerle ilgili görüşmeler yapılmaktadır.

Grup Rehberliği: Verimli ders çalışma yöntemleri, ergenlik dönemi, özgüven, problem çözme becerisi, hayır diyebilme, kendini ifade edebilme, yeteneklerinin ve ilgilerinin farkına varabileceği etkinlikler düzenlenmektedir.

Okul öğrenci kurulu çalışmaları: Öğrencilerin demokratik toplum düzeni ve sosyal hayat içinde karar verme ve yönetime katılma yeteneklerinin gelişmesi için yıl içinde kendi insiyatifleri doğrultusunda organizasyonlar düzenlenir. Öğrenci Kurulu ayda bir kere toplanır ve toplantı kararları doğrultusunda etkinlikler düzenler Öğrenci Kurulu panosunda çalışmalarını yayınlar.

B. Veliye yönelik çalışmalar

Öğrencinin ders durumu, öğrencinin evdeki durumu, anne-baba-çocuk ilişkisi hakkında konuşulan veli görüşmeleri, veli toplantıları, ihtiyaçlara göre belirlenen grup çalışmaları yapılmaktadır. (ergenlik dönemi, sınavlara hazırlık)